Predstavljamo sudionike

Ines Bertinovec

R&D Manager
Pik Vrbovec
Ines Bertinovec, dr. vet. med. rođena je 1968.g., a studij veterinarstva završila je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997.g. radi u mesnoj industriji na raznim pozicijama vezanim uz istraživanje i razvoj proizvoda te od 2005.g. na poziciji direktorice razvoja. U svojoj profesionalnoj karijeri vodila je projekte razvoja kompletnog proizvodnog programa mesne industrije PIK VRBOVEC plus d.o.o., od kojih je važno istaknuti ključne:
Projekt CLEAN LABEL – Razvoj linije mesnih prerađevina bez aditiva u okviru kojeg je razvijena linija mesnih prerađevina bez dodatka nitrita/nitrata, fosfata i karagenana, koji je realiziran uz sudjelovanje partnera Hrvatski zavod za javno zdravstvo te sufinanciran iz EU operativnog programa Konkurentnost i kohezija; Projekt smanjenja sadržaja soli u mesnim prerađevinama PIK brenda s ciljem postizanja uvjeta za nutritivnu tvrdnju 25% soli manje, koji je realiziran u suradnji s Centrom za kontrolu namirnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu; Projekt reformulacije mesnih prerađevina PIK brenda „0% - bez pojačivača ukusa, umjetnih boja, glutena i soje” s ciljem da ne sadrže pojačivače okusa, bojila, gluten i soju.
U periodu od 2015-2023.g. Ines je predavanjima i prezentacijama na teme suvremenih trendova u hrvatskoj mesnoj industriji, smanjenja sadržaja soli u mesnim proizvodima te razvoja „clean label“ linije mesnih proizvoda sudjelovala na brojim međunarodnim konferencijama i kongresima.