Predstavljamo sudionike

Gašpar Novak

Direktor marketinga i razvoja
Zvijezda plus