Predstavljamo sudionike

Alen Jerkunica

Dekan
Aspira
Alen Jerkunica svojim idejama i iskustvom stečenim u radu na Suvremenom učilištu u Splitu, 2008. godine, sudjeluje u pokretanju i osnivanju Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira te interdisciplinarnog stručnog studija Sportskog menadžmenta. 2009. godine dolazi na poziciju predsjednika Upravnog vijeća Visoke škole Aspira u Splitu, a 2010. godine izabran je u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomija te izvodi nastavu iz područja sportskog menadžmenta. 2013. godine osniva Pomorsko učilište Atlantis za stručnu izobrazbu i naobrazbu pomoraca. 2015. godine izabran je u nastavno zvanje višeg predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomija.
Od 2018. godine obnaša funkciju dekana Visoke škole Aspira koje 2023. postaje Veleučilište Aspira te osim studija Sportskog menadžmenta izvodi i stručne studijske smjerove Računarstva odnosno Programskog inženjerstva, Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu te Gastronomije u Splitu i Zagrebu.
Poslijediplomski specijalistički studij Poslovne ekonomije, smjer Menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu završava 2021. godine.
Alen Jerkunica jedan je od najboljih primjera kako se i u sektoru obrazovanja može razmišljati i djelovati poduzetnički te uz jasnu viziju na inovativan način pratiti nove trendove na tržištu rada.