Što?
KADA?
14.04.2023.
15:00

Lanac opskrbe i distribucija hrane – Najslabija karika je…

Je li to zbog nedostatka logističko-distributivnih centara ili pak kvalificirane radne snage, visoke cijene energenata, neadekvatnih tehnoloških rješenja ili pak općeg podcjenjivanja potencijala koje sektor nudi? 

Ovaj će panel ponuditi odgovor koja je od navedenih zapravo najslabija karika u lancu opskrbe hrane.

Govornik / Sudionici
Partner, član Uprave, komercijalni direktor
AWT International
MODERATOR
Poslovni konzultant
PIS
Hrvatska