KADA?
06.05.2022.
11:50

Chef kuha kad je najpotrebnije

Mate Janković, chef

Igor Čimbur, vlasnik restorana “Baltazar” i sushi bara “Soho”

U razgovoru s Matom Jankovićem igor Čimbur pričat će kako je nastala ideja Chef kuha doma i kako su od ideje sa kauča napravili jednu od najposjecenijih FB stranica u Hrvatskoj. Isto tako cemo pricati kako su nasa videa pomogla ljudima kada smo vili zatvoreni u kucama i kako smo kuhali 2 mjeseca u Sisku i Petrinji. A isto tako cemo isprucati i trenutnu akciju koju imamo a to je organizacija hostela za prihvat 30 izbjeglica iz Ukrajine. Poanta panela je da objasnimo ljudima kako ugostitelji mogu biti jako efikasni i svetrani.

Govornik / Sudionici
Vlasnik restorana i sushi bara
Baltazar, Soho
MODERATOR
Chef
SOL tapas na hrvatski
Hrvatska