Predstavljamo sudionike

Vanja Puškar

Chef
New Balkan Cuisine
Srbija
Vanja Puškar je osnivač i kustos New Balkan Cuisine koncepta u okviru kojeg djeluju restorani Iris, Iva i Tisa. New Balkan Cuisine predstavlja redizajn balkanske kuhinje, to je kreativno-istraživački projekat oslonjen na životne namirnice balkanskog podneblja i njihovo pretakanje u nova jela i nove forme.