Predstavljamo sudionike

TINA TURK LUPIERI

Direktorica ljudskih resursa
Maistra Hospitality Group
Hrvatska