Predstavljamo sudionike

Tina Lupieri

Direktorica ljudskih resursa
Maistra Hospitality Group
Hrvatska