Predstavljamo sudionike

SANJA VLADOVIĆ

Certificirani kušač čokolade, suosnivačica
TAMAN artisan chocolates
Marketinška stručnjakinja koja se u slobodno vrijeme posvećuje istraživanju specility čokolada i kakaovca kontroliranog podrijetla. Sa suprugom Stivom Kahlinom 2016 g. pokreće manufakturu Malo&Slatko u kojoj se proizvode međunarodno nagrađivane TAMAN Artisan Chocolates gdje djeluje kao kušačica čokolade s fokusom na edukacijskim programima. Redovito održava vođena kušanja čokolada te radionice i edukacije o čokoladi i kakaovcu za profesionalce i opću javnost. Završila je edukaciju za kušača čokolade Level 2 - International Institute of Chocolate and Cacao Tasting (London, UK) te Master of Chocolate Flavor Certificate pri Ecole Chocolat – Profesional School for Chocolate Arts (Vancuver, Kanada).