Predstavljamo sudionike

RENATA BARIĆ

Rukovoditelj istraživanja i razvoja
Cromaris
Hrvatska
Diplomirani inženjer Agronomije, 27 godina iskustva rada u marikulturi, od Tehnologa u mrjestilištu do Rukovoditelja istraživanja i razvoja u Cromarisu najvećem uzgajivaču bijele ribe u Hrvatskoj.
Odjel istraživanja i razvoja obuhvaća podjedinice: Kontrolu kvalitete, Osiguranje sustava Kvalitete, Razvoj novih proizvoda, Mikrobiološki i kemijski laboratorij te Odjel hrana i održivosti.
Vodila sam razne projekte u kompaniji od kojih su najkompleksniji: Rekonstrukcija mrestilišta kapaciteta 30-35 miliona mlađi, Razvoj novih vrsta, Razvoj ribljih hrana te uspostava Sustava osiguranja kvalitete u kompaniji.
Također sam bila predstavnik kompanije u EU projektima Perform fish i New TechAqua kao i nacionalima projektima Blue Smart, Inovacije, Uzgojno selekcijski programa u akvakulturi.